تعمیرات ریسه های نوری

دسته بندی ها :
تعمیرات ریسه های نوری

ریسه های نوری که در مراسم های مختلف و مناسبت ها مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است بعد از مدتی اسیب ببینند و تعدادی از چراغ ها به دلیل ارتباط سری که با هم دارند خاموش شوند که این به معنای سوختن کل ریسه شما نیست و با یک بازبینی فنی و دقیق توسط نیرو تکنسین به احتمال بسیار زیاد عیب رفع و ریسه دوباره کامل روشن شود و قابل استفاده باشد!

تعمیر ریسه
در صورتی که ریسه های شما خراب شده اند و این برای شما بسیار ناراحت کننده بوده است با ما در ارتباط باشید تا برای شما ریسه های تان را تعمیر نماییم.

مطالب مرتبط

نظرات شما

× کمک میخواهید؟